Nuestros | ProductosProductos en Ecuador

Nombre de Producto Principio Activo
BINAP ® / NIBITIK ® Ibrutinib
BLINCYTO ® Blinatumomab
DRICALEU ® Cladribina
FUNOMID ® Teriflunomida
IDELIB ® / APESIB ® Idelalisib
KANJINTI ® Trastuzumab
KYPROLIS ® Carfilzomib
LENVATIB ® Lenvatinib
MVASI ® Bevacizumab
PONATIB ® / NIBCLUS ® Ponatinib
SIGNIFOR ® / SIGNIFOR LIAM ® / SIGNIFOR LAR ® Pasireotida