Nuestros | ProductosOnco-HematologíaNombre de Producto Principio Activo
BENDAVAR ® Bendamustina
BINAP ® / NIBITIK ® Ibrutinib
BLINCYTO ® Blinatumomab
CELAZA ® Azacitidina
CISTADINE ® Clofarabina
DACARBAZINA VARIFARMA ® Dacarbazina
DRICALEU ® Cladribina
HIDROXICARBAMIDA ® Hidroxicarbamida
HIDROXIUREA VARIFARMA ® Hidroxiurea
IDARUBICINA VARIFARMA ® Idarubicina
IDELIB ® / APESIB ® Idelalisib
LEUNIB ® Dasatinib
MAXIDAUNO ® Daunorubicina
MESINIB ® Imatinib
PONATIB ® / NIBCLUS ® Ponatinib
VARIDRONICO® Acido Zoledronico
VARIMER® Mercaptopurina
VARIMESNA® Mesna
VARITRINOX® Trióxido de arsénico
VIDAZA® Azacitidina